تمام پست ها شوراها


شوراهاگزارش خبری

گزارش تحلیلی «درصحن» از کم و کیف کاندیداهای انتخابات شوراها-۳
زنان آمدند ولی کم تعداد آمدند

درصحن-شوراها: کاندیداتوری زنان در انتخابات پنجمین دوره شوراها، اگرچه از رکورد شکنی زنان حکایت دارد ولی بررسی ها نشان می دهد که هنوز فاصله میان …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
شوراهاگزارش خبری

گزارش تحلیلی - ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲
وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد

وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد درصحن-شوراها: انتخابات پنجمین دوره شورای روستاها، اگرچه با استقبال کاندیداها روبرو شد، ولی هنوز شمار زیادی از روستاها …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share