درصحن-شوراها: هیات اجرایی انتخابات شوراها در استان تهران، صلاحیت ۷۶۳ کاندیدا از مجموع ۱۰ هزار و ۵۴ کاندیدا را رد کرد. علیرضا رحیمی رئیس هیات عالی نظارت استان تهران با اعلام این خبر گفته: جمعا صلاحیت ۹۲۸۸ کاندیدا در استان تهران تایید شده است. صلاحیت کاندیداها در هیات نظارت در حال بررسی است که نتیجه نهایی تعیین صلاحیت‌ها دو روز دیگر به فرماندارهای شهرستانهای استان تهران اعلام می شود.

براساس آمار منتشره توسط رئیس هیات نظارت استان تهران، در موعد مقرر تعداد ۶ هزار و هفت نفر در شهرستانهای استان تهران، برای شرکت در انتخابات شورای پنجم، اعلام کاندیداتوری کرده اند که صلاحیت ۵۵۵۰ نفر آنها توسط هیات اجرایی تایید و صلاحیت ۴۶۰ نفر آنها رد شده است. ۷۰ نفر نیز اعلام انصراف داده اند.

این گزارش می افزاید در شهر تهران ۲۹۸۲ نفر کاندیدای حضور در شورای پنجم شده بودند که صلاحیت ۲۷۶۴ نفر آنها از سوی هیات اجرایی تایید و صلاحیت ۲۳۶ نفر آنها رد شده است. در تهران ۱۸ نفر نیز اعلام انصراف کرده اند.

گفتنی است، آمار منتشره، آمار نهایی کاندیداهای شواری پنجم نیست چراکه برخی از رد صلاحیت‌شدگان ممکن است توسط هیات نظارت تایید و برخی از کسانی که توسط هیات اجرایی تایید صلاحیت شده اند توسط هیات نظارت رد صلاحیت شوند. فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده روز ۳۱ فروردین به فرمانداری‌ها اعلام می شود. کاندیداهای رد صلاحیت شده از روز سوم اردیبهشت به مدت سه روز فرصت اعتراض دارند. هیات نظارت استان، اعتراض‌های رسیده را مورد بررسی مجدد قرار می دهد.