درصحن-شهر من شورای من: بررسى و شناخت كمبودها و نارسايى‌ها در حوزه بهداشت و درمان و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاى اصلاحى و راه‌ حل‌هاى كاربردى و ارائه مشكلات به مقام‌هاى مسئول، از وظايف اعضاى شوراى شهر است. در برخى مناطق امكان دسترسى سريع بيماران به امكانات درمانى به خصوص در طول شب وجود ندارد. كمبود بيمارستان و امكانات بهداشتى در شهرهاى كوچك و روستاها يكى از دلايل مهاجرت به شهرهاى بزرگ محسوب مى‌شود. بسيارى از مناطق ايران يا فاقد بيمارستان و يا بيمارستان‌ها فاقد بخش‌هاى تخصصى هستند و شهروندان ناچار به بيمارستان‌هاى تخصصى مراكز استان‌ها مراجعه مى‌كنند و اين مساله مشكلاتى را براى همراهان بيمار از جهت اقامت فراهم مى آورد. از شورای شهر خود بخواهید برای رفع کمبودهای شهر در حوزه بهداشت و درمان اقدامات لازم را انجام دهند.