درصحن:‌ دادستان پردیس از دستگیری دو عضو شورای شهر بومهن به اتهام دریافت رشوه خبر داده است. حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب بومهن گفته این دو عضو شورای شهر با سوء استفاده از موقعیت خود، و با دریافت رشوه برای پیمانکاران شهرداری، کار ایجاد می کرده اند. تحقیقات در خصوص افراد مرتبط با این دو عضو شورای شهر بومهن در شهرداری ادامه دارد تا احکام دستگیری آنها نیز صادر شود.

فساد اقتصادی یکی از معضلات تعداد زیادی از شوراها در سراسر کشور بوده، که در پاره ای موارد، دستگیری ها به ایجاد اخلال در روند کار شورا و شهرداری منجر شده است.
رشوه گیری، تغییر غیرقانونی کاربری املاک و ساختمان ها، فروش غیرقانونی تراکم، تخلف در ساخت و سازها، استخدام های بی ضابطه و اختلاس از مهمترین مشکلات اقتصادی شوراها و شهرداری ها بوده است.