در صحن – شوراها – سیما (شهروند خبرنگار از ارومیه): به نظر شما تحول خواهان در انتخابات شوراها با چه شیوه ای می توانند موفق تر باشند؟ اکثریت شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در شهر ارومیه، ارائه لیست واحد از سوی گروههای اصلاح طلب را تنها راه پیروزی می دانند.

چند کارشناس داوطلب آمار در یک افکارسنجی انتخاباتی در ارومیه این سوال را در یک نظرسنجی عمومی در فضای واقعی شهر و همچنین فضای مجازی مطرح کرده اند.
سه پاسخ برای این پرسش در نظر گرفته شده است: حضور کاندیداها به صورت منفرد و مستقل با عنوان اصلاح طلبی، ارائه لیست واحد از شایستگان و مقبولین اصلاح طلب با نظر یک شورای مشورتی، ارائه لیست های گوناگون از سوی سران اصلاح طلب و احزاب مختلف، و حضور کاندیداها به صورت منفرد و مستقل با عنوان اصلاح طلبی.
این نظرسنجی همچنان ادامه دارد اما تا لحظه ارائه این گزارش، از میان ۱۷۵ شرکت کننده در این نظرسنجی، ۷۴ درصد «ارائه لیست واحد از شایستگان و مقبولین اصلاح طلب با نظر یک شورای مشورتی» را بهترین راه پیروزی حامیان اصلاحات دانسته اند. ۱۸ درصد شرکت کنندگان خواستار «ارائه لیست های گوناگون از سوی سران اصلاح طلب و احزاب مختلف» شده اند و تنها هشت درصد از آنان «حضور کاندیداها به صورت منفرد و مستقل با عنوان اصلاح طلبی» را چاره کار دانسته اند.
میلاد کمانگر، کارشناس آمار، می‌گوید: هرچند این نظرسنجی از لحاظ علمی کامل نیست و یا نتایج آن کامل ارائه نشده، اما می‌توان گفت بر اساس این نظرسنجی، تکلیف اصلاح طلبان و تحول خواهان در آذربایجان غربی روشن است. اگر می خواهند برنده میدان انتخابات شوراها باشند، بدون در نظر گرفتن اختلاف سلیقه ها و نظرها چاره ای جز ایستادن کنار هم و پشتیبانی از یکدیگر ندارند.
به گفته او روشن شدن نسبت جنسیتی شرکت کنندگان در نظرسنجی، سن و تحصیلات آنها و همچنین روشن شدن ترکیب اجتماعی آنها به لحاظ زبان و مذهب، متغیرهایی است که می تواند به دقیق تر بودن این آمار کمک کند؛ اما با این حال بر اساس حال و هوای انتخاباتی شهر، به نظر می رسد نتایج اولیه نظرسنجی منطقی است.