تمام پست ها قوانین


آیین نامه مجلس

آئین نامه موضوعی مجلس به تفکیک موضوع ۱۵: قوانین مرتبط با آئین نامه داخلی

در صحن: قوانین مرتبط با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۱- ‌قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share