درصحن-شوراها: رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون اشاره به آمار، از افزایش تعداد کاندیداهای متخصص حوزه شهری در انتخابات شوراها خبر داده و گفته: طبق هماهنگی اعمال شده با ستاد انتخابات مقرر شده از کسانی که اصل مدرک تحصیلی آنها یا اصل گواهی سوء پیشینه آنها، آماده نیست ثبت نام به عمل آید و ارائه اصل مدارک به آینده موکول شود. محمودی شاه نشین روند ثبت نام کاندیداها را بی نقص عنوان کرده است.

ثبت نام انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، پنجمین روز خود را پشت سر می گذارد و تا دو روز دیگر به اتمام می رسد. روز گذشته رئیس ستاد انتخابات کشور پیش بینی کرده بود که تعداد کاندیداهای این دوره از انتخابات در قیاس با دوره گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

انتخابات شوراها روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.