درصحن-شوراها: محمودی شاه نشین رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها، رعایت حقوق شهروندی ملاک تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها دانسته و گفته: «هیات نظارت بعنوان مرجع نهایی تعیین صلاحیت کاندیداها، دقت می‌کند که آیا در روند بررسی صلاحیت‌ها، حقوق شهروندی کاندیداها و مستندات قانونی رعایت شده است یا نه.»

نظارت بر انتخابات شوراها برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس با انتخاب ۵ نفر بعنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و انتخاب ۳ نفر در هر استان هیات نظارت استانی را تشکیل داده است. در مجموع حدود صد نماینده مجلس بر روند انتخابات شوراها نظارت دارند.

محمودی شاه نشین گفته: «بررسی و رسیدگی نهایی به گزارش‌ها و پرونده و شکایت‌ها به عنوان مرجع شبه‌قضایی برعهده ماست و باید خارج از ذهنیت فردی به درخواست شکایت رسیدگی و حکم صادر کنیم و ببینم آیا صحت انتخابات درست بوده است یا خیر.»