درصحن-شهر من شورای من: شوراهای شهر و روستا می‌بایست مجری خواسته‌های مردم در مدیریت شهر باشند. در هر شهر بنابر شرایط خاص آن شهر باید دید از نظر مردم حل چه مشکلاتی در اولویت است و چه مطالبات اساسی از شورای خود دارند، شوراها نیز باید به این مطالبات بیش از پیش پرداخته و درصدد برآورده کردن آنها برآیند. در شهری مانند اصفهان طی سال‌های گذشته همواره موضوع  جریان داشتن آب در زاینده رود یا خشک بودن آن یکی از مسایل جدی مورد توجه مردم بوده است. خشک شدن بیسیاری از رودخانه‌ها و حوزه‌های آبی کشور، مرگ دریاچه‌ها و تالاب‌ها در استان‌های مختلف همه و همه مواردی است که علاوه بر دولت‌ها، شوراها و نهادهای مدنی نیز می‌بایست نسبت به آنها حساس باشند. در چنین شرایطی  هیچ شورای شهری در اصفهان یا هر شهر دیگری نباید به این مشکلات بی اعتنا باشد. از شورای شهر خود بخواهید تا به مطالبات اصلی مردم واکنش نشان دهند.