شهر من شورای من: یکی از مشکلات هم‌جنس‌گرایان در ایران نبود مراکز امن برای گردهمایی است. گهگاه برخی از مناطق مانند رستوران‌ها یا پارک‌ها به عنوان مراکز تجمع هم‌جنس‌گرایان شهرت پیدا می‌کنند ولی چنین اماکنی به هیچ‌وجه قابل مقایسه با مراکز اجتماعی امن و مناسب برای گردهمایی نیست. همچنین احتمال بروز خطر و ناامنی در چنین اماکنی فراوان است. این مکان‌ها همچنین در معرض هجوم نیروهای امنیتی به بهانه مقابله با فساد هستند. در حال حاضر برخی از گروه‌های فعال در زمینه حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران، گردهمایی‌های خود را از راه ایجاد گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به آگاهی یکدیگر می رسانند. در چنین شرایطی این شوراهای هستند که وظیفه دارند مدیریت فضاهای شهری را بر عهده داشته و باید تلاش کنند تا فرد یا افراد به خاطر جنسیت متفاوت خود از استفاده از امکانات شهری محروم نشوند. این وظیفه شوراهاست تا شهر را به مکانی امن برای زندگی همه شهروندان تبدیل کنند.