شهر من شورای من:  شوراى شهر شفيلد در شمال انگلستان براى خانواده هايى كه كودك معلول دارند، كلاس هاى آموزشى برگزار مى كند. اين كلاس ها رايگان است و علاوه بر خانواده ها، مربيان كودكان معلول نيز مى توانند در اين كلاس ها شركت كنند. به منظور دسترسى راحت، چند مركز مختلف در سطح شهر شفيلد براى اين منظور در نظر گرفته شده است. شورای شهر شما برای حل مشکلات معلولین چه راه‌کاری ارائه داده است؟‌ آیا امکاناتی برای خانواده‌های معلولان در نظر گرفته اند؟ از آنها بخواهید تا به این وظیفه خود عملکرده و به شما گزارش دهند زمان انتخابات بهترین زمان برای ارائه مطالبات شماست، این فرصت را از دست ندهید.