تمام پست ها كميسيون شوراها و امور داخلي كشور

كميسيون شوراها و امورداخلي كشور در محدوده سياست داخلي، شوراها، امور غيرعمراني شهرداريها و ثبت احوال وظایف محوله را انجام می دهد.


كميسيون شوراها و امور داخلي كشور

بی تفاوتی نمایندگان به نقش کمیسیون شوراها در انتخابات پیش رو

درصحن: کمیسیون شوراها و امور داخلی، کسادترین کمیسیون در بازار تعیین حیطه تخصصی راه یافتگان به مجلس دهم قرار داشت. کمیسیونی که تا دقیقه نود، …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share