درصحن-شوراها: کاندیداهای انتخابات شوراها مکف‌اند با رصد فضای مجازی هر مطلب تبلیغاتی که در حمایت از آنها یا به نام آنها منتشر می شود را بلافاصله تکذیب کنند. ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور با بیان این مطلب گفته: کاندیداها اگر می خواهند در فضای مجازی تبلیغ کنند باید از کانالهای دارای شناسه استفاده کنند و اگر مطلبی در دیگر کانالها هم منتشر شد که ربطی به کاندیدا ندارد باید از سوی کاندیداها اعلام شود.

توسعه رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات انتخاباتی را دستخوش تغییرات عمده کرده است. قانون انتخابات زمان مشخصی و محدودی را برای تبلیغات انتخاباتی مشخص کرده است ولی با وجود کانال‌های متعدد مجازی، عملا این قانون از سوی کاربران نادیده گرفته شده و تبلیغات در فضای مجازی قبل از شروع موعد قانونی شروع شده است.

ذوالفقاری می گوید: اگر در آن کانال ها مطلبی نوشته شود، مسئولیتش مستقیما متوجه آن ستاد انتخاباتی است که در حال انجام دادن کار تبلیغاتی است اما اگر خارج از آن و در سایت و کانال دیگری از این کاندیدا یا ستاد تبلیغاتی‌اش مطرح شود باید بلافاصله درخصوص آن مطلب اظهارنظر کنند و مشخص شود که این مطلب متعلق به آنها هست یا خیر که اگر آن مطلب مربوط به آنها نباشد باید بلافاصله طی اطلاعیه ای تکذیبیه بزنند.

ذوالفقاری اضافه کرد: ستادهای تبلیغاتی نامزدها مکلف هستند تبلیغات خود را در فضای مجاری ساماندهی کنند.

خواسته ای که به نظر می رسد در فضای مجازی به سادگی قابل انجام نباشد. چراکه هرکس به سادگی می تواند هر مطلبی را منتشر کند و بسیاری از کاندیداها از امکانات لازم برای رصد مداوم شبکه های اجتماعی و پاسخگویی به تک تک مطالب منتشره برخوردار نیستند.