شهر من شورای من: روند جداسازی زنان و مردان در برخی مناطق ایران همچنان ادامه پیدا می کند. دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استاد کردستان برجداسازی محل کار زن و مرد در دستگاه های اجرایی استان تاکیده کرده و گفته است این کار بنابر درخواست تعدادی از بانوان شاغل در ادارات انجام شده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی کار جداسازی زنان و مردان در ادارات، “رسالت تمامی مسلمین” است و باید این “فریضه الهی” را در جامعه فراگیر کرد. یکی از وظایف شوراها تلاش برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی در محیط‌های شهری است. شوراها در قبال حفظ سلامت روحی و روانی شهروندان مسئولیت دارند و می‌بایست تلاش کنند تا افراد فارغ از جنسیت  و نژاد و مذهب بتوانند از امکانات برابر برخوردار شوند. این گونه جدا سازی‌ها نه تنها مشکل‌گشا نبوده و نیست بلکه به مرور جامعه را درگیر دیگر مشکلات اجتماعی ‌می‌کند. از کاندیداهای انتخابات شوراها بخواهید تا در صورت پیروزی در انتخابات در قبال این گونه رفتار سلیقه‌ای از سوی دیگر مسئولان ایستادگی کنند.