پست های برچسب زده شده با شوراها


كميسيون شوراها و امور داخلي كشور

بی تفاوتی نمایندگان به نقش کمیسیون شوراها در انتخابات پیش رو

درصحن: کمیسیون شوراها و امور داخلی، کسادترین کمیسیون در بازار تعیین حیطه تخصصی راه یافتگان به مجلس دهم قرار داشت. کمیسیونی که تا دقیقه نود، …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
شورایارییادداشت و مصاحبه

دکتر فرزین وحدت در گفتگو با درصحن:
مشارکت مردم، راه شکست سد استبداد در برابر شوراهاست

درصحن: تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی ایران بود که توسط دولت محمد خاتمی محقق شد، ولی نمایندگان شوراها …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share