Posts in category از رسانه‌ها


از رسانه‌ها

مدیران و کارشناسان از شیوه‌های مدیریت شهری انتقاد کردند
تجربه شکست خورده «شهر»داری

روزنامه شهروند: «دومین كنفرانس جامع مدیریت شهری با موضوع هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی» نام همایشی بود که دیروز وزیر راه‌وشهرسازی، جمعی از نمایندگان …

Read more 0 Comments
Share