درصحن-شوراها: یک عضو کمیسیون شوراها از تلاش نمایندگان برای انتقال ستاد انتخابات شوراها از وزارت کشور به مجلس خبر داده و گفته: مرکزیت برگزاری انتخابات در ادوار گذشته با مشکلاتی روبرو بوده لذا پیشنهاد تغییر قانون انتخابات شوراها برای انتقال ستاد انتخابات به مجلس در حال بررسی است. احمد علیرضا بیگی ملاک مجلس در تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را، استعلام از مراجع چهارگانه عنوان کرده و گفته قطعا مجلس در چارچوب قانون صلاحیت ها را بررسی می کند. 
بررسی صلاحیت کاندیداها و نظارت بر انتخابات شوراها از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در این خصوص شورای نگهبان دخالتی ندارد. گفتنی است هفته گذشته مجلس هیات نظارت بر انتخابات شوراها را از میان نمایندگان معرفی شده از دو کمیسیون اصل نود و کمیسیون شوراها برگزید. هیات منتخب مجلس باید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هر استان را تعیین کند. پنجمین دوره انتخابات شوراها روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. ستاد انتخابات در وزارت کشور مستقر است و زیر نظر هیات اجرایی، اداره می شود.