درصحن: اولین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد و هیات ريیسه هیات نظارت بر انتخابات از سوی اعضا مشخص گردید. در این جلسه محمد محمودی شاه نشین به عنوان رئیس و محمد جواد کولیوند به عنوان نایب رئیس و فرهاد تجری به عنوان دبیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار است ۲۹ اردیبهشت و همزمان با دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار شود. طبق قانون نظارت بر این انتخابات بر عهده نمایندگان مجلس است و شورای نگهبان حق دخل و تصرف در این انتخابات را ندارد.