درصحن: در دوره چهارم شوراهای شهر و روستا، بیش از انگشتان یک دست، شوراهایی در سراسر کشور با بحران عدم توافق و یا بازداشت اعضا به انحلال کشیده شدند، یا در آستانه انحلال قرار گرفتند. تاکنون بارها خبرهایی از تخلف‌های اعضای شوراهای شهر و روستا در شهرهای مختلف در رسانه‌های محلی و سراسری منتشر شده است. خبرهایی که گاه شکل رسمی به خود گرفته و با پیگیری قضایی همراه بودند و گاه در حد شایعه باقی مانده‌اند.

متن کامل گزارش درصحن از انحلال شوراها را اینجا بخوانید