درحصن: معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در مراسم رونمایی از سند جامع کنترل آلودگی هوا که امروز برگزار شد، اظهار داشت: «بر اساس شاخص های موجود که عمدتا شاخص های EPA است ، برای شهری مثل تهران بیش از صد روز شرایط ناسالم را تجربه می کنیم.»
مسعود زندی در ادامه اظهار داشت: «اگر بخواهیم استانداردهای سازمان بهداشت جهانی را در نظر بگیریم، بیش از 300 روز در شرایط ناسالم زندگی می کنیم.»