درصحن: افزایش فساد در شوراها که به دستگیری برخی اعضای شوراهای شهرها منجر شده،‌ نمایندگان مجلس را برآن داشته تا با ارائه طرحی بر شوراها نظارت کنند. خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نهم که در سودای تمدید ریاست اش بر این کمیسیون در مجلس دهم است از ارائه این طرح خبر داده و گفته همانگونه که هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد، باید هیات نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شود. نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده نمایندگان مجلس است ولی این مجلس براساس قوانین موجود وظیفه نظارتی بر شوراها ندارد که به نظر می رسد با طرح جدید این وظیفه به نمایندگان مجلس محول خواهد شد.
خجسته گفته: شوراها با مباحث مالی شهری درگیر هستند و نظارت بر آنها ضروری است؛ برای این منظور نیز اعلام دارایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از راهکارهاست و این اقدام از لابی‌گرهای، باج‌خواهی‌ها و رانت‌خواری‌ها جلوگیری خواهد کرد.

خجسته به تهیه و تدوین این طرح در مجلس نهم اشاره کرده و گفته: در مجلس نهم طرحی برای این منظور تهیه شد که به علت فرصت اندک در دستور قرار نگرفت؛ لذا در صورتی که دولت در لایحه مدیریت یکپارچه شهری بر نحوه نظارت بر عملکرد شوراها توجه نکند، پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، طرح خود را در این زمینه به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کنیم.