درصحن-شوراها: رئیس شورای استان گیلان، نسبت به دفع ناصحیح زباله ها هشدار داده و آن را خطری بزرگ برای سلامت محیط زیست استان شمالی کشور دانسته و گفته: تولید بیش از ۴۴ تن زباله صنعتی، ۲۰۰۰ تن زباله عادی ، ۷ تن زباله بیمارستانی در روز و تولید سالانه ۱۳۵۰۰۰۰ تن زباله کشاورزی و ۲۵۰۰ تن زباله ویژه که بخشی از آن با مدیریت صحیح دفع می‌شود و بخش عمده آن که در دفن گاه‌های رو باز دپو می‌شود، صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره آب‌های سطحی و زیر زمینی استان وارد کرده است .

خدایگانی گفته: عدم وجود سیستم های تصفیه پساب‌های صنعتی و یا ناکارآمدی سیستم‌های موجود بار آلودگی مضاعفی را بر پیکره محیط زیست این استان وارد ساخته است که آمار بالای انواع بیمارهای صعب العلاج مانند انواع سرطان نسبت به متوسط کشوری گواه این مدعا است . او خواستار توجه دولت و شوراها به مساله حفاظت از محیط زیست شده است.