Posts tagged شهردار


گزارش خبری

به منظور جلوگیری از تکرار تخلفات شهرداری قالیباف تصویب شد:
واگذاری املاک شهرداری به خیریه ها ممنوع!

درصحن-شوراها: اعضای شوراها با انتخاب هیات رئیسه، شهردار و شکل گیری کمیسیون های تخصصی، تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین جاری را کلید زدند. اعضای …

Read more 0 Comments
یادداشت و مصاحبه

رضا علیجانی با تاکید بر ضرورت انتخاب کاندیداهای پاک دست و شجاع:
شورای چهارم حریف مافیای قدرت و ثروت نشد

در صحن- شوراها- احسان عابدی: انتقادات تند و تیز رضا علیجانی متوجه شورای شهر تهران است که عملکرد آن را بسیار ناموفق ارزیابی می‌کند. می‌‌گوید …

Read more 0 Comments
Share