درصحن-شوراها: انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری، رئیس و اعضای هیات رئیسه شوراها اولین دستور جلسه رسمی منتخبان شورای پنجم شهرها و روستاها در هفته اول شهریور ۹۶ بود. زنگ دوره پنجم شوراها رسما از روز اول شهریور به صدا درآمد و منتخبان بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف، وارد مرحله انتخاب هیات رئیسه و شهردار شدند.

انتخاب یک زن به شهرداری شهر سهند در استان آذربایجان شرقی و انتخاب چهار زن به ریاست شورا در شهرهای گرگان، رباط کریم، کنگاور و سردشت، مهمترین تحول در حوزه مدیریت شهری بود که به وقوع پیوست. در هفت شهر دیگر نیز زنان موفق شدند به کرسی نایب رئیسی تکیه زنند، ضمن اینکه شمار دیگری از زنان راه یافته به شوراها نیز به عضویت هیات رئیسه درآمدند.

در پی انتخابات برگزار شده، شهردار و هیات رئیسه شوراها در مراکز استانها و شهرهای نسبتا بزرگ ایران به این شرح انتخاب شدند:

شهر/ استانشهرداررئیسنایب رئیسدبیر اولدبیر دومخزانه دارسخنگو
1سهند/ آذربایجان شرقیشیفته بدرآذرحسن جمشید زادهسمیه پوررعد
2گرگان/گلستانسرپرست: مهدی باقریفائزه عبدالهیعلی اصغر یوسفیحمیدرضا آقاملاییمهران کاظم نژادحسین ربیعی
3رباط کریم/تهرانسرپرست: علیرضا گلباباییپریسا ایلانلومحمد حسین بدرلومحمود حدادیعلی عسگریاعظم اسکندریمحمد تقی قاسمی لو
4کنگاور/کرمانشاهرامین صادقیسوسن سلیمان آبادیروح الله بختیاری
5سردشت/ آذربایجان غربیسرپرست: کامل رسولیستاره فتاح پورکامل ثناییعثمان محمودپوری
6اردبیل/اردبیلسرپرست: قدرت سیفیعلیرضا پوستیزهرا قدیمیرویا کنعانییعقوب هاشمییونس رونقیحبیب فتحی
7تبریز/آذربایجان شرقیسرپرست: محمد حسین اسحقیشکور اکبرنژادسونیا اندیشعلی آجوان زادهکریم صادق زادهمحرم محمد زادهکریم صادق زاده
8جیرفت/کرمانسرپرست: برومندمحمد علی امیرمحمودیزهرا دلیریرضا سالاریکمال خوشکامحسین مشایخیروح الله میرکهنوج
9قزوین/قزوینسرپرست: علی صفریحکمت الله داودیزهرا یوسفیسعید دقیقیمهدی قافله باشی
10بیرجند/خراسان جنوبیسرپرست: حسن خانزادابراهیم تقی زادهفاطمه زهرا هلال بیرجندیمحمودی رادمرتضی یزدان شناس
11ساوه/مرکزیسعید محمدیسعیده محمودیمحسن فیاضیمرتضی سعیدی
12خرم آباد/لرستانسرپرست: وحید رشیدیاردشیر دریکوندیزهرا نظریمهرداد علی پناهاسماعیل رضایی
13اصفهان/اصفهانقدرت الله نوروزیفتح الله معینعلیرضا نصر اصفهانیفریده روشنمهدی مقدریامیراحمد زندآورمهدی مقدری
14ایلام/ایلامطالب صادقیانعبدالرضا پورخلیلحجت حسن زادهمریم جانبخشیهادی کرمیپیمان اقبالیمظفر میرزاد
15اراک/مرکزیسرپرست: بیاتیانکاوه فلک افلاکیعلی محصولیفرزانه رحمتی
16شیراز/فارسعبدالحمید معافیاناحمد رضا دستغیبابراهیم صبوریلیلا دودمانعلی ناصریعلی ناصری
17بوشهر/بوشهرغلامعلی میگلی نژادابوذر دهدارمهرزاد آسایشطاهره شمشیریطاهره شمشیری
18لنگرود/گیلانمهدی رجاییغلامرضا منصفیفرامرز حسن دوستاعظم سیگارودیلیلا آبچیانبهمن کامکار
19یزد/یزدسرپرست: جعفر امینی مقدمغلامعلی سفیدحسین آزادیالهه جورابیمهدی کاشفی زادهونوس عامریمحسن عباسی
20خلخال/اردبیلسرپرست: علی علاییبلال نوریسعید شهابیشهناز شاطریعلی حسنیرادبه پرنده
21رشت/گیلانامیرحسین علویحجت جذبفاطمه شیرزادمحمد حسن علیپورحامد عبدالهیفاطمه شیرزاد
22بندرعباس/هرمزگانعباس امینی زادهاسلام باوقارفیصل دانشفرزانه آرامشمجید عسگری زاده
23همدان/همدانسرپرست: مصطفی رسولیابراهیم مولویعلی فتحیمریم روانبخشحسین قراباغیکامران گردان
24گلپایگان/اصفهاناحمد افتخاریحسین زاهدیمعصومه قربانیحمید نوروزی
25شوش/خوزستانیوسف زمانی اصلمحمد میاحیشهرام کردحکیمه موسویمسلم کریمی پور
26اندیمشک/خوزستانداود بحیرایینعمت مریدیعلی گل اندامپریسا جمامیرحسین نامجو
27زابل/سیستان و بلوچستانسرپرست: مهیار میرمهدی سرگلزاییاحمد میرشهلا رضوانی
28تهران/تهرانمحمد علی نجفیمحسن هاشمیابراهیم امینیزهرا نژاد بهرامبهاره آروینعلی عطا
29هشترود/آذربایجان شرقیسرپرست: سلمان محمدیمحمد رضا شقاقی پورمحمد رضا قهرمان پورزهرا موسویزهرا عباس نژادمحمد رضا شقاقی پور
30فسا/ فارسمصطفی باده یانشهرام محمدیسوسن کریمیمریم بردبار
31مشهد/خراسان رضویقاسم تقی زاده خامسیمحمد رضا حیدریحمید رضا موحدی زادهعلیرضا شهریاریشهناز رماممحمد حسین ودیعی
32بجنورد/خراسان شمالیروح الله براتیانمهدی محمدیجمشید گریوانیاحمد وکیلیزهرا هاشمیبهمن جباری
33زاهدان/سیستانسرپرست: نذیراحمد هاشم‌زهیعبدالجلیل شهنوازیعبدالحمید بهرپیماحبیب اله خوب فکرسمانه صائبحبیب اله خوب فکر
34کرج/البرزسرپرست: ربی سعادتمحمد نبیونیمنصور وحیدیمهدی حاجی قاسمیاکبر سلیم نژادفریده بزنی
35خمینی شهر/اصفهانعلی اصغر حاج حیدریعبداله کیانیحسین غفوریعبدالرضا عباسیمنیژه مردانی
36درچه/اصفهانمهدی ابراهیمیاکبر جزینیبهرام امینیکبری محمدی
37بندرگز/گلستانسرپرست: جعفر رضاییمجتبی ریاحیسعید ریاحیکلثوم امیری

در شماری از شهرهای ایران نیز یا اساسا زنان به شورا راه نیافته اند یا از ورود به هیات رئیسه محروم مانده اند. جدول زیر لیست این شهرها و اعضای هیات رئیسه آن را نشان می دهد:

شهر/استانشهرداررئیسنایب رئیسدبیر اولدبیر دومخزانه دارسخنگو
1ارومیه/آذربایجان غربیمحمد حضرت پوررسول اصغرزادهعادل فتاحیحسین بخشایشیزلفعلی ابراهیمیمحمد خلیل پور
2قم/قممرتضی سقائیان نژادعبداله جلالیحسن بختیاریمحسن محرریروح الله امرالهیمحمود مسگری
3شهرکرد/چهارمحال بختیاریسرپرست: نوراله غلامیانعلیرضا توکلیحیدر علی پورحمید فتح الهیعلیرضا توکلی
4زنجان/زنجانسرپرست: علی محمدیاحمد نصیریمسعود مرادخانیرحمان احمدیامامعلی دادخواه
5اهواز/خوزستانمنصور کتانبافمحمد جعفر فلسفیمهران باباپورمحمد هادی قنواتعبدالزهرا سنواتیاسکندر لطفعلی زاده
6ساری/مازندرانمهدی عبوریمسعود مدینهعلی اکبر ذلیکانیقاسم قاسمیعلی آقامیری
7سنندج/کردستانسرپرست: علیرضا کاظمیجلال شریعتیمجید شاه اویسییوسف اسدی
8کاشان/اصفهانسعید ابریشمی رادعلی رسول زادهحسینعلی وکیلمصطفی کردمیلعلیرضا پورعسگریمجید شمس
9کرمان/کرمانسرپرست: محمد موسویمحمد فرشادعلی بهرامیعلی خدادادیمنصور ایرانمنشمحمد رضا معین زاده
10نیشابور/خراسان رضویعلی نجفیهادی دررودیاحمد همت آبادیمحمد کاظم صادق‌آبادیمحمد کاظم صادق آبادی
11ملایر/همدانسرپرست: حسین باباییجلیل کولیوندعباس جوکاررضا زهره وندعلی سبزینی

منبع: خبرگزاری های رسمی و وب سایت شوراها در سراسر کشور