درصحن-شوراها: حسن روحانی رئیس جمهور با حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت موافقت کرد تا محمد علی نجفی شهردار تهران پس از ۱۴ سال در جلسات هیات دولت شرکت کند. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران و رابطه نه چندان خوب او با دولت سید محمد خاتمی، حضور شهردار در جلسات هیات دولت ممنوع شده بود.

محمد علی نجفی پس از اولین حضور در هیات دولت بعنوان شهردار تهران به خبرنگاران گفته: «حضور بنده در جلسه امروز هیات دولت، به‌ نمایندگی از تمامی شهرداران و البته همه شهرنشینان کشور صورت گرفت و می‌توان گفت این حضور از این جهت فرصتی مغتنم برای شهر تهران و دیگر کلان‌شهرها دانست.»

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: «نکته دیگر این است که شهرداری با تمامی دستگاه‌هایی که به شهروندان خدمات ارائه می‌کند، ارتباط دارد و لازم است هماهنگی و هم‌افزایی میان شهرداری و سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.»

نجفی تصریح کرد:« با این حساب حضور بنده در جلسات هیات دولت منجر به آن خواهد شد که این هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌ها بدون واسطه، با سرعت و به بهترین نحو انجام شود و امیدواریم هم کارهای شهرداری بهتر انجام شود و هم آن‌چه به خدمات‌رسانی دولت در شهرها مربوط است، به بهترین شکل اجرایی شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضورش در جلسات هیات دولت استمرار خواهد داشت، تاکید کرد: «حضور بنده به‌عنوان شهردار تهران در جلسات هیات دولت ازسوی رییس‌جمهوری تایید شده و بنابر این مستمر خواهد بود.»

با کنترل شورای شهر تهران توسط اصلاح طلبان و انتخاب یکی از همراهان دولت روحانی به سمت شهرداری تهران، یخ روابط دولت و شهرداری باز شده و انتظار می رود مجادله شهردار و رئیس دولت که در ۱۴ سال گذشته عادی بوده، جای خود را به تعامل و همکاری دهد.