درصحن-شوراها: با انتخاب محمد علی نجفی به سمت شهردار تهران، احتمال حضور عضویت او در هیات دولت افزایش یافته است. پیش از این و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، شهردار تهران عضو هیات دولت بود که با روی کارآمدن احمدی نژاد در شهرداری تهران، دولت از پذیرش شهردار بعنوان عضو هیات دولت پرهیز کرد. احمد مسجد جامعی از تلاش دولت برای تصویب عضویت مجدد شهردار تهران در جلسات هیات دولت خبر داده است.

رابطه تقابلی شهردار تهران و دولت از زمان روی کارآمدن احمدی نژاد جایگزین رابطه تعاملی دولت و شهرداری شد و به همین دلیل ۱۴ سال است که شهردار در جلسات هیات دولت شرکت نکرده است. ناظران با اشاره به رابطه خوب و تعاملی نجفی با دولت روحانی، براین باورند که این سد در حال شکستن است و بزودی نجفی در جلسات هیات دولت حاضر خواهد شد.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در این خصوص گفته: «ادبیات نجفی متفاوت‌تر از ادبیات شهرداران گذشته است و می‌تواند ارتباط خوبی فیمابین دولت و شهرداری تهران شکل بگیرد.»

مسجدجامعی با بیان اینکه نجفی برای حضور در جلسات هیات دولت به مصوبه احتیاج دارد، گفت: «این در حالیست که برخی مسئولان ارشد دولت نیز در حال فراهم کردن مقدمات حضور نجفی در دولت هستند که امیدواریم هر چه زودتر این مهم محقق شود؛ چرا که ارتباط خوب دولت و شهرداری به نفع مردم پایتخت است.»

پس از انتخاب محمد علی نجفی به شهرداری تهران، حسن روحانی در پیامی به نجفی تبریک گفت. نجفی در دولت اول حسن روحانی در مقطعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در مقطعی سرپرست وزارت علوم بود. او همچنین مشاور حسن روحانی بود.