درصحن-شوراها: شهردار تهران به زنان وعده داد تا چهار سال آینده ۳۰ درصد کرسی های مدیریتی شهر تهران به زنان واگذار شود. محمد علی نجفی با شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه زنان و تولید ملی گفته: انتقادات در خصوص انتصابات اخیر را می پذیرم ولی بزودی شاهد حضور مدیران زن در شهرداری تهران خواهید بود.

محمد علی نجفی طی کمتر از یک ماه از قبول مسوولیت شهرداری تهران، تاکنون چند نفر از معاونان و شش نفر از شهرداران مناطق تهران را منصوب کرده ولی در میان منصوب شدگان هیچ زنی دیده نمی شود. ضمن اینکه منتقدان سن مدیران جدید شهرداری را نیز بالا می دانند. آنها معتقدند نجفی نسبت به جوانان کم توجهی کرده است.

محمد علی نجفی در پاسخ به منتقدان می گوید: «به قول خودم درباره توانمندسازی مدیریتی زنان در شهرداری متعهدم و قول می‌دهم در پایان دوره چهارساله حداقل ۳۰ درصد مدیریت در شهرداری تهران از زنان باشند.»

نجفی ادامه داد: «انتصابات در شهرداری یک روند اداری دارد و در انتصابات جدید در روزهای آینده به شرط رسیدن پاسخ استعلام‌ها شاهد حضور زنان در مناصب مدیریتی خواهید بود. همچنین در حال شناسایی زنان توانمند و متخصص برای مناصب مدیریتی در تهران هستیم. انتقادات مطرح شده درباره انتصابات اخیر درباره عدم بکارگیری زنان را می‌پذیرم.»

ارتقای مدیریتی زنان در ایران، همواره با چالش هایی روبرو بوده است بطوریکه نه تنها شهردار تهران از انتخاب مدیران زن تاکنون پرهیز کرده بلکه رئیس جمهور نیز از معرفی وزیر زن خودداری کرد و هنوز در میان استانداران و سفرا نیز زنی معرفی نشده است.

معدودی از زنان در دیگر استانهای کشور به سمت ریاست شورای شهر یا شهرداری رسیده اند.