Posts tagged شهرداری تهران


گزارش خبری

در نشست مشترک مجمع نمایندگان و شهردار تهران بررسی شد:
دغدغه های نمایندگان تهران و وعده سرخرمن قالیباف

درصحن: مجمع نمایندگان تهران به ریاست محمد رضا عارف، در جلسه ای میزبان سردار قالیباف شهردار تهران بود تا به بررسی معضلات شهر تهران بپردازد. …

Read more 0 Comments
Share