درصحن-شوراها: منتخبان شورای شهر تهران، برگزاری نشست انتخاباتی با کاندیداهای شهرداری تهران برای انتخاب گزینه های نهایی را کلید زدند. در اولین جلسه برگزار شده، منتخبان شورای پنجم تهران، حضوری برنامه های اکبر ترکان، ترک نژاد و ابوالفضل موسوی بیوکی را شنیدند. زهرا نژاد بهرام با اعلام این خبر گفته: در این جلسه جمعی از منتخبان حضور داشتند.

براساس اعلام اعضای هیات رئیسه موقت شورای پنجم تهران، تمام اعضا باید تا روز چهارشنبه این هفته هر کدام سه نفر را کاندیدا کنند، کاندیداهایی که بیش از پنج رای داشته باشند برای ارائه برنامه دعوت می شوند. از این رو روشن نیست نشست برگزار شده با سه کاندیدای شهرداری تهران، چرا خارج از این برنامه دعوت شده اند.

براساس اخبار منتشره در رسانه ها در حال حاضر  حسین مرعشی و محمود حجتی از بیشترین شانس برخوردارند. ابوالفضل رضوی نیز که نامش در میان کاندیداها آمده در مصاحبه ای ضمن استقبال از قبول سمت شهرداری، حسین مرعشی را بهترین گزینه معرفی کرده و گفته در صورت کاندیداتوری حسین مرعشی هر ۲۱ عضو شورا به او رای خواهند داد. پیروز حناچی از دیگر کاندیداهای شهرداری نیز، عباس آخوندی وزیر راه را بهترین گزینه معرفی کرده است.

پیش از این رسانه ها از معصومه ابتکار نیز بعنوان یکی از گزینه های جدی مطرح کرده بودند ولی شهربانو امانی کاندیداتوری ابتکار را منتفی اعلام کرده و گفته ابتکار علاقمند است به فعالیت در سازمان محیط زیست ادامه دهد.