درصحن-شوراها: کمیسیون عمران طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. این طرح توسط جمعی از نمایندگان برای بررسی واگذاری املاک نجومی توسط شهردار تهران تهیه شده بود. رد این طرح پس از بحران پلاسکو و اتفاقاتی که در شهرداری تهران رخ داده سوال برانگیز شده بطوریکه یک عضو شورای شهر تهران، رد این مصوبه را ناشی از لابی گری قالیباف با نمایندگان مجلس و بی اعتنایی نمایندگان به خواست مردم عنوان کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفته اکثریت اعضای کمیسیون پس از شنیدن پاسخ های قالیباف رای به رد طرح دادند ولی از آنجاکه طراحان به انجام تحقیق و تفحص از شهرداری مصر هستند، مستندات آنها به همراه گزارش کمیسیون به هیات رئیسه ارائه می شود تا این طرح در صحن علنی بررسی شود.
از سوی دیگر رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از رد این مصوبه توسط کمیسیون عمران مجلس گفته: «تحقیق و تفحص از شهرداری مطالبه مردم است، زیرا در ماجرای املاک شهرداری حقوق مردم پایمال شده است.» او خواستار ورود رئیس مجلس به این قضیه و کمک به انجام این تحقیق و تفحص شده و اضافه کرده: «ما هیچ گزارش مکتوبی از شهردار تهران درباره عملکردش و تیمی که اختیارات مربوط به املاک را به آن تفویض کرده بود، نداریم، ما این موضوع پیگیری می‌کنیم و امیدواریم افکار عمومی و رسانه‌ها هم در این خصوص مطالبه‌گر باشند.»