درصحن: رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس فراخوانده شده تا در خصوص کوتاهی اش در نظارت بر شهرداری تهران در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف پاسخ دهد. جمعی از نمایندگان مجلس، واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران به صورت غیرقانونی به افراد حقیقی و حقوقی را یکی از تخلفات شهرداری می دانند و معتقدند کوتاهی وزیر کشور در نظارت بر شهرداری در بروز این تخلفات موثر بوده است.

املاک نجومی یکی از تخلفات شهرداری تهران در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف است که پرونده آن در قوه قضاییه در دست بررسی و هنوز گزارشی از روند رسیدگی به این پرونده منتشر نشده است. نمایندگان مجلس پیش از این تلاش کرده بودند تا با ارائه طرح تحقیق و تفحص به تخلفات شهرداری تهران رسیدگی کنند ولی این طرح در مجلس تصویب نشد.

شهردار اگرچه توسط شورای شهر انتخاب می شود ولی کماکان وظیفه نظارت بر شهرداری ها برعهده وزارت کشور است. ضمن اینکه حکم شهردار در کلان شهرها نیز توسط وزیر کشور صادر می شود.

محمود صادقی نماینده تهران در خصوص سوال نمایندگان از وزیر کشور که قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد گفته: «تعلل وزارت کشور در نظارت بر شهرداری تهران، به ویژه در مورد واگذاری املاک (موسوم به املاک نجومی)  محور سوال از رحمانی فضلی است که به همراه ۱۵ نماینده دیگر مجلس قبلا تقدیم هیات رئیسه کرده بودیم.»

محمد باقر قالیباف از سال ۸۴ تا سال ۹۶ به مدت ۱۲ سال شهرداری تهران را در اختیار داشت. او در سال ۹۶ توسط شورای پنجم تهران از شهرداری کنار گذاشته شد. در حال حاضر محمد علی نجفی شهرداری تهران را عهده دار است.