Posts tagged شهروند خبرنگاران


شهروند-خبرنگارگزارش خبری

اعلام نتایج تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای پنجم:
نمودار کوتاه رد صلاحیت ها و صدای بلند معترضان

درصحن-شوراها: اعلام نتایج تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها توسط هیات های اجرایی و نظارتی اگرچه از کم تعداد بودن رد صلاحیت شدگان (در قیاس به …

Read more 0 Comments
شهروند-خبرنگار

اختلافات اعضای شورا بر انتخابات آتی شوراها سایه انداخته است
انتخابات، منافع مردم یا مصالح رؤسای طوائف

در صحن-شوراها- بریار سلامت: دامنه دار شدن اختلافات میان اعضای شورای شهر و بروز چالش های جدی میان اعضای شورا و شهردار پیرانشهر، شورا را …

Read more 0 Comments
شهروند-خبرنگار

چالش زنان کردستان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات شوراها:
زنان شوراها و هم آوایی با صداهای مردسالارانه

درصحن-شوراها-روژیار مرادی: اجرایی شدن قانون شوراها در دهه هفتاد  نقطه عطفی در فرایند گسترش نقش مردم در اداره امور محلی بود تا جایی که برخی …

Read more 0 Comments
Share