پست های برچسب زده شده با شهروند خبرنگاران


شهروند-خبرنگار

اهالی بانه از اعضای شورای شهرشان می گویند:
شهردار غیربومی و وعده های برزمین مانده منتخبین

درصحن-شوراها- نیلوفر عثمانی: شعارها و وعده های اعضای کنونی شورای شهر بانە تا چە حد بە تحقق پیوستە است؟ طبیعی است کە کاندیداها برای رسیدن …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share