پست های برچسب زده شده با قانون


از رسانه‌ها

سخنگوی شورای نگهبان:
نظر مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت ها کافی نیست

روزنامه قانون: نجات‌ا… ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان صبح د‌‌‌‌‌یروز ۲۵ مهر د‌‌‌‌‌ر نشست خبری خود‌‌‌‌‌ با خبرنگاران، با ابراز امید‌‌‌‌‌واری نسبت به پاک شد‌‌‌‌‌ن سرزمین …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share