درصحن: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که در مجلس نهم کلید خورده و ناتمام مانده بود روی میز نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته تا در اولویت بررسی و تصویب قرار گیرد. محمد جواد کولیوند نماینده کرج با اعلام این مطلب گفته براساس این طرح،‌ نمایندگان خواستار نصاب بندی کرسی های شوراها براساس تخصص هستند تا خلا نمایندگان متخصص در شوراها برطرف شود. این عضو کمیسیون شوراهای مجلس نهم اضافه کرده در بسیاری از تخصص ها شوراهای سراسر کشور با خلاء نیروی متخصص مواجه است بنابراین باید این مشکل را حل کرد.
نظر به در پیش بودن انتخابات شوراها،‌ بررسی و تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با شوراهای شهر و روستا بزودی در اولویت کاری نمایندگان مجلس دهم قرار خواهد گرفت. پیش از این بارها از خلاء های قانونی،‌ تداخل شرح وظایف شوراها و دیگر سازمانها و نواقص قانونی صحبت شده و به نظر می رسد قانون شوراها نیازمند تغییر و تحولی جدی است.