درصحن: در حالیکه هنوز طرح لغو مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس به تصویب نرسیده رئیس کل دادگستری کرمان از لغو مجازات ۱۹ محکوم به اعدام در این استان خبر داده و گفته حکم این افراد از اعدام به حبس ابد تغییر یافته است. این در حالی است که نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر شود. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است ولی جزئیات این طرح در دست بررسی است ضمن اینکه این طرح پس از تصویب باید به شورای نگهبان برود.
یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان، تبدیل حکم اعدام ۱۹ متهم به حبس ابد را در راستای عفو محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام عنوان کرده و گفته تمام این محکومان به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
براساس طرح نمایندگان، صدور حکم اعدام قاچاقچیان محدود خواهد شد و تنها کسانی اعدام می شوند که در یکی از گروههای زیر باشند:

۱- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

۲- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

۳- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

۴- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

جزئیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.