درصحن: نمایندگان مجلس دهم، با لغو قانون اعدام عاملان توزیع مواد مخدر و جایگزینی حکم حبس ابد به جای اعدام موافقت کردند. آنها با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،‌ مجازات اعدام را تنها مستحق کسانی دانستند که بصورت سازمان یافته و مسلحانه نسبت به قاچاق مواد مخدر اقدام می کنند. این طرح با ۱۴۷ رای موافق و ۲۱ رای مخالف به تصویب مجلس رسید. گفتنی است ۵ هزار مجرم مواد مخدری در زندانهای ایران در نوبت اعدام هستند.
حسن نوروزی از موافقان تصویب این طرح در مجلس گفته: برای تدوین این طرح اقدامات تحقیقاتی گسترده ای صورت گرفته البته باید در رابطه با اظهارات افراد بگویم که این طرح به معنای حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیست و ما با تدوین این طرح به دنبال تشویق قاچاقچیان نیستیم بلکه به دنبال تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و افرادی که به صورت سازمان یافته و مسلحانه فعالیت می کنند، هستیم.
تلاش برای حذف مجازات اعدام سالهاست در ایران توسط انجمن های مختلف از جمله «لگام» انجمن لغو گام به گام مجازات اعدام،‌ دنبال می شود. نرگس محمدی از بنیانگذاران لگام از جمله فعالان لغو مجازات اعدام است که همکنون در زندان است.