درصحن: ۱- آیا می‌دانید بدون این که شوراها تشکیل شود،‌ قانون شوراها بارها اصلاح شده است؟

تشکیل شوراها در قانون اساسی آمد، ولی از تصویب قانون اساسی تا سال ۱۳۷۷ که شوراها تشکیل شد،‌ ۱۸ سال طول کشید. جالب این که در طول این ۱۸ سال پنج مجلس روی کار آمد و در هر دوره نمایندگان، اصلاحاتی بر قانون شوراها وارد کردند، ولی اراده‌ای برای تشکیل شوراها در دولت‌های بنی صدر، موسوی و هاشمی وجود نداشت، تا این که دولت خاتمی موتور شوراها را روشن کرد و برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شد.

0001-do-you-konw