درصحن: قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) است. قوه مقننه بعنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت در قانونگذاری، از دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی­­تواند‌‌ حق قانونگذاری را به نهادی دیگر واگذار کند. پروسه قانونگذاری در ایران با ارائه لایحه توسط دولت یا شورای­عالی استانها به مجلس شورای اسلامی یا با ارائه طرح به امضای 15 نماینده، به مجلس شورای اسلامی آغاز می­شود.

Marhale1

گام اول: تقدیم “لایحه” یا “طرح” به هیات رئیسه مجلس

دولت با تقدیم لایحه (با امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه) به مجلس تقاضای تصویت قانون می­کند. پس از اعلام وصول لایحه دولت، توسط رئیس مجلس، پروسه قانونگذاری شروع می­شود. لوایح قبل از تقدیم به مجلس باید به تصویب هیات وزیران برسد. (اصل 74 قانون اساسی)

 • شورای­عالی استانها می­تواند تقاضای قانون را با ارائه لایحه به دولت دنبال کند یا مستقیم لایحه تنظیمی را تقدیم مجلس کند. (اصل 102 قانون اساسی- ماده 140 قانون آیین­نامه داخلی مجلس) شورای­عالی استانها، مرکب از نمایندگان شوراهای استانهاست که به منظور ارائه برنامه­های عمرانی و نظارت بر حسن اجرای آن تشکیل می شود. (اصل 101 قانون اساسی)
 • شورای­عالی استانها تنها نهادی است که می­تواند مستقل از دولت به مجلس لایحه تقدیم کند. بقیه نهادها مثل قوه قضاییه باید لایحه تنظیمی را جهت تقدیم به مجلس به هیات دولت تقدیم کنند.
 • نمایندگان مجلس با امضای حداقل 15 نفر از نمایندگان، می­توانند با ارائه طرح به هیات رئیسه مجلس تقاضای تصویب قانون کنند. (ماده 131 قانون آیین­نامه داخلی مجلس)

­­

Marhale2

گام دوم: اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس

هیات رئیسه مجلس مکلف است لایحه یا طرح دریافتی را اعلام وصول و پس از قرائت عنوان، آن را برای بررسی و اعلام­نظر در اختیار کمیسیون­های تخصصی مرتبط قرار دهد. براساس ماده 144 قانون آیین­نامه داخلی مجلس، رئيس جلسه مكلف است وصول كليه طرحها و لوايح عادى كه به مجلس تقديم مى‏شود را با رعايت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و يا حداكثر دو جلسه بعد مجلس، اعلام و همزمان به كميسيون‏هاى مربوطه ارجاع نمايد و به‏دستور وى فوراً تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.

از روز 23 بهمن ماه سال 1387، طبق دستور مقام رهبری، رئیس مجلس مکلف شده است پس از اعلام وصول طرح یا لایحه ای، نسخه ای از آن را برای انطباق با سیاست های کلان نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مجمع ارسال کند و چنانچه این مجمع کل طرح یا لایحه یا ماده ای از آن را مغایر این سیاست ها دانست نسبت به اصلاح آن اقدام کند. همچنین از این تاریخ شورای نگهبان نیز مکلف شده است که در بررسی مصوبات مجلس و انطباق آن با شرع و قانون اساسی، مصوبات مجلس را با سیاست های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انطباق دهد. در دستور کتبی مقام رهبری خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: “رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌نماید، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید”.

 • یک نسخه از طرح اعلام وصول شده برای اطلاع و اعلام نظر در اختیار دولت (وزارتخانه مرتبط) قرار میگیرد. نماینده دولت می­تواند در جلسات کمیسیون شرکت و نظر دولت را اعلام کند.
 • لایحه و طرح تقدیمی باید دارای عنوان و موضوع مشخص باشد. در مقدمه، دولت یا نمایندگان طراح باید دلیل خود را برای ضرورت تصویب قانون پیشنهادی، به اختصار بیان کنند.
 • پس از اعلام وصول، لایحه و طرح قابل استرداد است. پس از اعلام وصول طرح قانونى، چنانچه جمعى از امضاءكنندگان تقاضاى كتبى استرداد آن را بنمايند، به‌طورى كه امضاءكنندگان باقى مانده، كمتر از پانزده نفر گردند، درصورتى كه تقاضاى استرداد قبل از تصويب كليات باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتى كه كليات به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك نفر از تقاضاكنندگان و صحبت يك نفر مخالف، هريك به مدت ده دقيقه با تصويب مجلس، طرح قابل استرداد مى‏باشد. (ماده 133 قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).استرداد لوايح قانونى با تصويب هيأت وزيران نیز به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:
  • درصورتى كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در مجلس باشد رئيس جمهور كتباً با ذكر دليل آن را مسترد مى‏نمايد و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.
  • درصورتى كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهائى باشد، وزير مربوط يا يكي از معاونان رئيس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئيس‌جمهور مى‏تواند با ذكر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به‏مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.

Marhale3 

گام سوم: بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس

لوایح و طرح­های ارجاعی به کمیسیون­های تخصصی، پس از بررسی، در کمیسیون اصلی به رای گذاشته می­شود. نتیجه رای­گیری و جمع­بندی نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون، طی گزارشی مکتوب، توسط هیات رئیسه کمیسیون به هیات رئیسه مجلس تقدیم می­شود. هیات رئیسه مکلف است با در نظر گرفتن فوریت لوایح و طرح­های در دست اقدام، رسیدگی به آن را در دستور کار مجلس قرار دهد.

 • طرحها و لوایح اگر جنبه­های متعدد داشته باشد علاوه بر ارجاع به کمیسیون اصلی، به کمیسیون­های فرعی هم ارجاع می­شود. کمیسیون اصلی مکلف است گزارش کمیسیون­های فرعی را نیز جمع­آوری و در رسیدگی لحاظ نماید. چنانچه نظر كميسيون‏هاى فرعى در كليات با نظر كميسيون اصلى متفاوت باشد، قبل از رأي‌گيري سخنگو يا يكى از اعضاي آن كميسيون‏ها مى‏توانند نظر كميسيون خود را توضيح دهد. (ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس)

Marhale4

­

گام چهارم: بررسی و رای­گیری در صحن مجلس

بررسي و تصويب كليه طرحها و لوايح عادي يك‌شوري خواهد بود به‌جز مواردي كه در اين آيين‌نامه نحوه رسيدگي مشخص شده و يا به تشخيص هيأت رئيسه، بررسي آنها به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد. (143 قانون آیین­نامه داخلی مجلس). رسیدگی یک شوری یعنی اینکه کلیات و مفاد طرح یا لایحه در یک جلسه رسیدگی می­شود، روال تصویب به این شرح است: ابتدا کلیات طرح یا لایحه به بحث و رای گذاشته می­شود و چنانچه کلیات تصویب شد مجلس بلافاصله وارد مفاد آن می­شود. اما در رسیدگی دوشوری، ابتدا کلیات بررسی و تصویب می­شود و پس از تصویب کلیات، طرح یا لایحه مذکور به کمیسیون­های تخصصی برای رسیدگی ارجاع می­شود که این مهم به لوایح یا طرحهای فوریت­دار اختصاص دارد. چراکه طرحها یا لوایح می­تواند با قید سه، دو یا یک فوریت، بسته به میزان ضرورت و فوریت، به مجلس تقدیم شوند.

Marhale5

گام پنجم: اعلام نظر شورای نگهبان

پس از تصویب طرح یا لایحه در مجلس، هیات رئیسه مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع می­دهد. شورای نگهبان مکلف است ظرف ده روز نظر خود را به مجلس اعلام کند. (ماده 199 قانون آیین­نامه داخلی مجلس) اگر نظر شورای نگهبان بر تایید مصوبه مجلس بود، مصوبه شکل قانون گرفته و رئیس مجلس آن را امضاء و برای اجرا، به دولت ابلاغ می­کند. اما اگر نظر شورای نگهبان بر اصلاح مصوبه بود، نظر شورا به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می_شود، کمیسیون تخصصی پس از بررسی نظر شورای نگهبان، اعلام نظر می­کند. گزارش کمیسیون و نظر شورا در صحن مجلس بررسی و به رای گذاشته می­شود. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تمکین کرد، مصوبه اصلاح شده، مجدد به شورای نگهبان ارجاع تا به تایید نهایی برسد اما اگر مجلس بر نظر خود باقی ماند، مصوبه مجلس برای تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می­شود. (ماده 202 قانون آیین­نامه داخلی مجلس)

 • چنانچه شورای نگهبان ظرف ده روز اعلام نظر نکرد، مصوبه تایید شده قلمداد و توسط رئیس مجلس امضاء و به دولت ابلاغ می­شود.
 • در هنگام رسیدگی به نظر شورای نگهبان در کمیسیون تخصصی یا صحن علنی مجلس، یکی از اعضای شورای نگهبان می­تواند در جلسه حاضر و نظر شورا را شفاهی برای نمایندگان تشریح کند.

زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح

فارغ از مدت زمانی که برای طراحی و تدوین یک لایحه یا یک طرح در دولت و سازمانهای پژوهشی و کارشناسی، صرف می­شود، یک لایحه یا یک طرح از زمان اعلام وصول در صحن مجلس، تا رای گیری و تصویب نهایی هریک بسته به فوریت آن، مدت زمانی متفاوتی را در پروسه تصویب سپری می­کند. طبق ماده 160 آیین­نامه داخلی مجلس، اصل بر عادى بودن رسيدگى طرحها و لوايح است. بنابراين فوريت آنها بايد مبيّن ضرورت و يا حالت استثنائى و مستند به دلايل ذيل باشد:

1- يك فوريت؛ نياز فورى جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه

2- دوفوريت؛ ضرورت جلوگيرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت

3- سه فوريت؛ حالت كاملاً اضطرارى و حياتى و براى مقابله سريع با خسارت حتمى

عادی یا فوریتی بودن طرحها و لوایح تعیین کننده پروسه­ی زمانی تصویب آنهاست. قانون مدت زمان رسیدگی به هریک را اینگونه تبیین کرده است:

 

 • طرح یا لایحه سه فوریتی

سریع­ترین پروسه تصویب قانون به طرحها و لوایح سه فوریتی اختصاص دارد. همانطور که در قانون آمده، طرح یا لایحه سه فوریتی تنها در شرایط اضطراری و برای مقابله سریع با خسارت حتمی قابل طرح در مجلس است. به ندرت طرح یا لایحه ای با قید سه فوریت به مجلس تقدیم می­شود ولی اگر طرح یا لایحه­ای با قید سه فوریت تقدیم مجلس شود، هیات رئیسه مکلف است در همان جلسه، پس از استماع استدلال دو موافق و دو مخالف ضرورت تصویب فوریت آن، سه فوریت را به رای گذاشته و چنانچه مجلس رای به سه فوریت داد در همان جلسه رسیدگی به آن طرح یا لایحه آغاز و در انتها رای گیری می­شود. (ماده 66 آیین­نامه داخلی مجلس). در رسیدگی به طرحها یا لوایح سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان باید در صحن مجلس حاضر و همانجا در خصوص آن طرح و لایحه اظهارنظر کنند.

 

 • طرح یا لایحه دو فوریتی

پروسه زمانی رسیدگی به طرحها و لوایح دو فوریتی نیز بسیار کوتاه است، بطوریکه ظرف 72 ساعت از تصویب دو فوریت یک طرح یا لایحه، مجلس باید نسبت به تصویب یا رد آن اقدام کند. ماده 165 آیین­نامه داخلی مجلس در این خصوص می­گوید: “نحوه رسيدگى به طرحها و لوايح دو فوريتى به شرح زير مى‏باشد: 1- حداكثر چهار ساعت پس از تصويب فوريت، طرح يا لايحه چاپ و توزيع و به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. 2- حداكثر بيست ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهاد نمايندگان به كميسيون مربوط تسليم مي‌شود. 3- حداكثر هفتاد و دو ساعت پس از تصويب فوريت گزارش كميسيون، در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. تبصره- چنانچه كميسيون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننمايد طرح يا لايحه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. 4- حداقل يك‌ساعت قبل از شروع مذاكرات، پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و توزيع مي‌شود.”

 

 • طرح یا لایحه یک فوریتی

برخلاف طرحها و لوایح سه و دو فوریتی که قانون مدت زمان مشخصی برای پروسه تصویب در نظر گرفته، برای طرحها و لوایح یک فوریتی زمان مشخصی تعیین نشده تنها قید “خارج از نوبت” برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شده است. ماده 163 قانون آیین­نامه داخلی مجلس می­گوید: “طرحها و لوايح يك فوريتى، پس از تصويب فوريت، به كميسيون‏هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‏شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصويب قرار گيرد. گزارش كميسيون درباره اين طرحها و لوايح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بين نمايندگان توزيع مى‏شود.” و ماده 164 همین قانون تاکید دارد که پس از وصول گزارش کمیسیون، طرحها و لوایح یک فوریتی باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در یک شور نسبت به آن رسیدگی و رای گیری شود.

 

 • طرح یا لایحه عادی

قانون هیچ زمانبندی مشخصی برای رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در نظر نگرفته است، لذا رسیدگی به طرحها و لوایح عادی گاهی به عمر یک دوره مجلس قد نمی دهد و در ادوار بعدی رسیدگی می­شود چراکه معمولا تعداد طرحها و لوایح تقدیمی به مجلس بسیار زیاد است و هر طرح یا لایحه­ای که در مجلس اعلام وصول می­شود به کمیسیون های تخصصی ارجاع می­شود و در نوبت رسیدگی قرار می­گیرد ولی معمولا هیچ کمیسیونی قادر به اتمام تمام طرحها و لوایح دریافتی در یک دوره 4 ساله نیست و بسیاری از آنها برای ادوار بعد در کمیسیون باقی می­ماند. به همین دلیل بیشتر لوایح و طرحها در هنگام تقدیم به مجلس با قید فوریت تقدیم می­شود تا خارج از نوبت رسیدگی شود ولی در بسیاری از موارد نمایندگان فوریت آن طرح یا لایحه را تصویب نمی­کنند.

Marhale6

نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری

قانون اساسی و قوانین داخلی بصورت مستقیم هیچ نقشی برای مقام رهبری در پروسه قانونگذاری قائل نشده است. لذا مستند به قانون اساسی و قوانین داخلی می­توان گفت مجلس شورای اسلامی دارای استقلال در حوزه تقنین قوانین است ولی بصورت نانوشته و غیرمستقیم مقام رهبری نقشی کلیدی در پروسه قانونگذاری دارد. اعضای شورای نگهبان بعنوان مقامی که می­توانند مهر تایید یا رد بر مصوبات مجلس بزنند، مستقیم و غیرمستقیم، منصوب مقام رهبری هستند و نظرات و دیدگاههای فقهی و حکومتی ایشان را در تصمیمات خود ملاک عمل می­دانند. شورای نگهبان مکلف است مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق دهد و هرگونه مغایرتی مستندی است بر رد مصوبه مجلس. از نظر فقهای شورای نگهبان، نظر فقهی ولی فقیه ارجح و ملاک عمل است، بنابراین می­توان گفت هیچ قانونی در ایران به تصویب نمی­رسد که خلاف نظر مقام رهبری باشد.

تصویب قانون در خصوص نهادهای تحت امر رهبری از موارد دیگری است که مجلس بدون اجازه مقام رهبری نمی­تواند در خصوص آنها قانونگذاری کند. برای مثال اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که تغییری در ساختار سازمان صدا و سیما ایجاد کند باید با اجازه و هماهنگی بیت رهبری اقدام کند، در غیر اینصورت با سد شورای نگهبان روبرو می­شود چراکه براساس رویه جاری در شورای نگهبان، هرگونه مصوبه ای در خصوص دستگاههای تحت امر رهبری، بدون اجازه ایشان، خلاف شرع تشخیص داده می­شود.

علاوه بر شورای نگهبان که نظرات رهبری را در تصویب قوانین، لحاظ می­کند در پاره­ای موارد نیز مقام رهبری مستقیما با صدور حکم حکومتی ورود و جلوی تصویب قانونی را سلب می­کند یا مجلس را به تصویب قانونی فرامی­خواند. صدور حکم حکومتی برای متوقف کردن نمایندگان مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات، که به بروز جنجالی در مجلس منجر شد از مشهورترین موارد صدور حکم حکومتی توسط مقام رهبری بود.

الزام مجلس به انطباق مصوبات خود با سیاست­های کلان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، (در گام دوم پروسه قانونگذاری توضیح داده شد) که از سال 1387 توسط مقام رهبری ابلاغ شد، راه دیگری است که مقوم اعمال نظر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری است. چراکه سیاست­های کلان مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع سیاست­های ابلاغی توسط مقام رهبری است که توسط مجمع تدوین و به تایید نهایی ایشان رسیده است. بنابراین مجلس نمی تواند قانونی وضع کند که در مغایرت با این سیاست­ها باشد. ضمن اینکه اعضای مجمع، تمامی از منصوبان مقام رهبری هستند و در واقع به نمایندگی از ایشان وظیفه نظارت بر طرحها و لوایح مطروح در مجلس، از بعد انطباق با سیاست­های کلان را برعهده دارند.

توسل به دیدگاههای رهبری در موافقت و مخالفت با طرحها و لوایح مطروح در مجلس، توسط نمایندگان موافق و مخالف، از جمله موارد دیگری است که نظر رهبری بصورت غیرمستقیم بر رای نمایندگان و پروسه قانونگذاری در ایران تاثیر می­گذارد.

***

جمع بندی

قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، در انحصار مجلس شورای اسلامی است ولی مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به تایید مصوبه­ای داده باشد که پیشتر شورای نگهبان آن را در مغایرت با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده است. دولت، شورای­عالی استانها و نمایندگان مجلس (با امضای حداقل 15 نماینده) تنها مراجعی هستند که می­توانند مستقیما خواستار تصویب قانونی جدید شوند یا اصلاحیه­ای بر قانونی را خواستار شوند.

قوه قضاییه، نقشی در پروسه قانونگذاری ندارد و تنها مسول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و مکلف است با متخلفان برخورد کند. این قوه تنها در تهیه و تدوین لوایح قضایی نقش دارد و باید لایحه تدوین شده را جهت ارائه به مجلس، در اختیار هیات وزیران قرار دهد. هیج لایحه ای بدون تصویب در هیات وزیران امکان ارائه به مجلس ندارد. یعنی ابتدا وزرا و اعضای هیات وزیران باید به لایحه­ای رای دهند سپس آن لایحه امکان طرح در مجلس را پیدا می­کند.

با وجود آنکه قانون اساسی، قانونگذاری را در انحصار مجلس شورای اسلامی درآورده است ولی این مجلس مکلف است در تصویب قوانین، به سیاست­های کلان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه داشته باشد تا مصوبات­اش در تضاد یا مغایرت با این سیاست­ها نباشد. در واقع سیاست­گذاری در مسایل کلان در حوزه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده است و مجلس نمی­تواند در این حوزه ورود کند.

 

شما می‌توانید این مقاله را به صورت کتاب‌چه از این‌جا دانلود کنید.