روزنامه اعتماد: «بازداشت تعدادي از متخلفان»، «بازگرداندن ٥٠٠ ميليارد توماني كه از صرافي بانك دي به دوبي رفته بود» و «بازگرداندن بخشي ديگر از اموال بنياد شهيد و يك هتل» كه به حسابي مي‌شود: « ٣٠ هزار سند» از تخلف در بنياد شهيد تنها بخشي از گزارش كوتاهي است كه رييس هيات تحقيق و تفحص از بنياد شهيد مي‌دهد و به بياني پاسخي است به اظهارات يك ماه پيش مسعود زريبافان، رييس سابق بنياد شهيد در دولت محمود احمدي‌نژاد. هرچند كه گزارش تفحص از بنياد شهيد فعلا در صف انتظار مبهمي براي قرائت شدن در صحن علني مجلس است و هرچند هم كه زريبافان، رييس سابق اين بنياد معتقد است كه به اندازه يك حبه قند هم در طول سال‌هاي مديريتش در اين بنياد تخلفي رخ نداده است اما آنها كه٣٠ هزار سند تخلفي از اين نهاد دارند نگاه ديگري دارند. هرچند كه پيش از اين هم گفته شده بود كه حجم تخلفات موجب نااميدي مردم مي‌شود اما اين‌بار رييس هيات تحقيق و تفحص از بنياد شهيد مي‌گويد كه حتي قرار است اين تحقيق و تفحص‌ها استمرار هم داشته باشد و اين‌بار تحقيق و تفحص از بانك دي در دستور كار است. روز گذشته و درست در بجبوحه همه اظهارات و انتقاداتي كه به قرائت نشدن گزارش بنياد شهيد مطرح مي‌شود خبرهاي جديدي در مورد حجم تخلفات در اين سازمان منتشر شده است.

ديروز امير خجسته، رييس هيات تحقيق و تفحص در اظهاراتي كه بيشتر پاسخ به مسعود زريبافان بود خبرهاي جديدي در مورد سرنوشت پرونده تخلفات بنياد شهيد داد. از ارايه گزارش به رييس قوه قضاييه خبر داد و تشكيل يك دادگاه ويژه براي بررسي اين تخلفات كه شايد اگر حتي اين گزارش در صحن مجلس هم قرائت نشود حداقل تخلفات به دست آمده آن در قوه قضاييه مورد بررسي قرار بگيرد. به گزارش خانه ملت، «ما با هيچ يك از افراد رودربايستي نداريم و با هيچكس نيز تباني نكرده‌ايم؛ اينكه مي‌گويند اين پرونده مختومه شده اطلاعات غلطي است. ما مشكلات عديده‌اي در بانك دي و سيستم‌هاي اقتصادي در بنياد شهيد داشتيم كه تيم تحقيق و تفحص در بررسي‌هاي خود به آنها پرداخت. » اين نماينده مجلس دهم اظهار كرد: متاسفانه تخلفاتي در بانك دي رخ داده است كه تلاش داريم سرمايه‌ از دست رفته را بازگردانيم؛ برخي‌ها گمان مي‌كنند كه ما اطلاعاتي نداريم درحالي كه بايد گفت آيا گمان مي‌كنيد اطلاعي از قيمت‌گذاري زميني كه با قيمت ناچيز مي‌خريد، نداريم؟ به همين زودي‌ها چندين تحقيق و تفحص را شروع خواهيم كرد؛ از جمله ٥٠ هزار ميليارد توماني كه در يكي از بانك‌ها بلاتكليف است و نيز تحقيق و تفحص از چندين بانك كه نمونه آن بانك دي است، اين بدان معناست كه تحقيق و تفحص ما استمرار دارد.

خجسته با يادآوري موانعي كه در مجلس قبل براي تحقيق و تفحص از بنياد شهيد ايجاد شد، ادامه داد: طبق قانون اتفاقاتي كه صورت گرفته به رييس مجلس گزارش شد و به صورت مفصل مدارك را به رييس مجلس ارايه كرديم، حال بخش عمده‌اي از گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد با مستندات آن به رييس قوه قضاييه ارايه شده است و توضيحاتي نيز در جلسه‌اي مشترك با رييس قوه قضاييه به وي ارايه كرديم. وي افزود: رييس قوه قضاييه دستور دادند تا اين موضوع در دادگاهي ويژه پيگيري شود، از قبل تعدادي از افراد دستگير شده‌اند و در آينده نيز با قدرت اين كار ادامه مي‌يابد. خجسته با بيان اينكه «ناكارآمدي و سوءمديريت در بنياد شهيد غوغا كرده است»، گفت: فشارهاي سياسي از داخل و خارج مجلس مانع از آن مي‌شد كه تحقيق و تفحص به نتيجه برسد؛ بر اساس تلاش‌هاي صورت گرفته ٥٠٠ ميليارد توماني كه از صرافي بانك دي به دوبي رفته بود برگردانده شد همچنين بخشي از اموال و يك هتل نيز بازگردانده شده است. او اما پاسخ‌هاي ديگري هم براي مسعود زريبافان دارد و مي‌گويد: « متاسفانه برخي نمايندگان فشار مي‌آوردند تا اين تحقيق و تفحص به سرانجام نرسد؛ لذا در نهايت در صحن علني مجلس از وقت نطق ميان دستور خود استفاده كردم و بخشي از گزارش تحقيق و تفحص را ارايه دادم و گفتم كه آيا بحث سلطان شكر در شركت سبحان دروغ است؟ آيا سند ندارد؟ آقاي زريبافان نبايد وارد بحث تحقيق و تفحص مي‌شدند، اينكه اعلام مي‌كند اگر به اندازه حبه قندي سند داريد آن را رو كنيد بايد گفت كه اگر رييس مجلس اجازه دهد ٣٠ هزار سند از اين تحقيق و تفحص را رسانه‌اي خواهم كرد.