درصحن: مجلس در آخرین هفته مرداد ماه نیز در تلاش بود تا دولت را بر سر «لزوم بررسی و تصویب توافقنامه هسته ای در مجلس» تسلیم نماید، تلاشی که کماکان با مقاومت دولت، ناکام مانده است. سکوت رهبر ایران درباره این کشمکش نیز سبب شده تا این کلاف، سردرگم تر از همیشه شود. در لابلای خبرهای مربوط به توافق هسته ای، ادعاهای مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید درباره نامه نگاری با رهبران جنبش سبز بار دیگر «فتنه ۸۸» را به موضوعی برای نطق نمایندگان بدل کرد.

گزارش «درصحن» از تلاش های نمایندگان در هفته چهارم مردادماه را می شنوید: