درصحن: هیات رئیسه مجلس انجام تحقیق و تفحص توسط نمایندگان را پرهزینه و کم فایده می داند و خواستار انجام وظایف نظارتی مجلس از طرق و شیوه هایی غیر از تحقیق و تفحص است. یک عضو سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفته: از مجلس اول تا مجلس دهم ۳۶۵ مورد تحقیق و تفحص انجام شده که کمتر از ده درصد آن به نتیجه رسیده و گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع شده است.

مجلس معتقد است انجام هر تحقیق و تفحص حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای مجلس هزینه دارد حال‌ آنکه اکثر این طرح ها به نتیجه نمی رسد. هیات رئیسه مجلس می گوید تحقیق و تفحص از دستگاههای دولت وقت گیر و زمانبر است و در بیشتر موارد به فرجام نمی رسد.

اکبر رنجبرزاده گفته عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در طی 9 دوره مجلس 365 مورد تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده، گفت: از این تعداد تنها 26 مورد تفحص یعنی کمتر از 10 درصد به نتیجه رسیده و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شده است.

هیات رئیسه مجلس توضیح نداده است که چرا تحقیق و تفحص نمایندگان از دستگاههای دولتی به نتیجه نمی رسد. ضمن اینکه هیچ گزارشی از نتیجه موارد ارجاعی به قوه قضاییه نیز ارائه نکرده و تنها خواستار پرهیز نمایندگان از ارائه طرح های تحقیق و تفحص جدید شده است.

رنجبرزاده با تاکید بر اینکه بیشترین مورد تفحص در مجلس نهم بوده، ادامه داد: در دوره اول مجلس تفحصی انجام نشده و تعداد تفحص‌ها در دوره دوم 7 مورد در دوره سوم 15 مورد، دوره چهارم 19 مورد و در نهایت دوره نهم 182 مورد و در مجلس دهم نیز تاکنون 40 مورد تفحص تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: توصیه هیئت‌رئیسه و کمیسیون اصل نود مجلس این است که نمایندگان از ظرفیت‌های قانونی آئین‌نامه مطابق ماده 236 و همچنین ظرفیت‌های کمیسیون اصل 90 برای موضوع نظارت استفاده شود تا بررسی‌ها در زمان کمتر،  سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام شود.