درصحن: با گذشت حدود ۴۰ روز از عمر مجلس دهم، ۴۰۰ شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع شده است. سخنگوی این کمیسیون با اعلام این مطلب گفته بیشتر شکایات واصله خارج از وظایف کمیسیون اصل نود است. کمیسیون اصل نود مرجع مردم برای شکایت از دستگاههای اجرایی است.
بهرام پارسایی همچنین خبر داده که ۱۵۰۰ شکایات ثبت شده از مجلس نهم باقی مانده است. او از محتوای شکایات واصله اطلاعاتی منتشر نکرده ولی آمار اعلامی نشان می دهد که ترافیک شکایات در این کمیسیون بالاست. کمیسیون اصل ۹۰ هشت عضو اصلی دارد که آنها مسول رسیدگی به شکایات مردمی هستند.