Posts tagged عرصه سوم


در رسانه‌ها

کامران اشتری در گفت گو با رادیو فردا
وب‌سايت «در صحن»؛ «ناظر» عملکرد نمايندگان مجالس ايران

درصحن: آنچه که می‌خوانید بازنشر مصاحبه‌ی رادیو فردا با کامران اشتری، مدیر پروژه درصحن‌ پیرامون معرفی اهداف و برنامه‌های این پروژه است. این مصاحبه توسط بی‌تا …

Read more 0 Comments
Share