درصحن: رئیس شورای شهر تهران هشدار داده است که ۷۰۰ مدرسه تهران در برابر طوفان ایمن نیست و گفته: «تهران در آستانه بحران های متعدد است که بی توجهی به آنها خسارت بار خواهد بود.» به گفته محسن هاشمی ترافیک، آلودگی هوا و آسیب‌های اجتماعی، ایمنی و تاب‌آوری چهار بحران جدی و تهدید کننده تهران است که چالش های عمده شهر را تشکیل می دهد.

شورای پنجم شهر تهران کمتر از ۴ ماه است که روی کار آمده و رئیس و اعضای آن در این فاصله در پی شناخت مشکلات و معضلات شهر برای اصلاح برنامه ها و اولویت های شهر هستند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران معتقد است

ادامه فعالیت چرخه‌های مخرب و تشدیدکننده ناپایداری، بحران های بالقوه تهران را تشدید می کند. او گفته: «شهرداری تهران یک سازمان عظیم‌الجثه و پرهزینه است عدم موفقیت در مشارکت و بهره‌گیری از بخش خصوصی، باعث گران اداره شدن شهر تهران نمی‌شود بلکه در اداره آن فساد و رانت وجود دارد.»

محسن هاشمی می گوید: «متاسفانه ۷۰۰ مدرسه تهران با یک طوفان شدید تخریب می‌شوند و این از مواردی است که باید به آن توجه شود.» او به چشم انداز پنج ساله تهران اشاره کرده و گفته در این چشم‌انداز تهران باید در تمامی حوزه‌ها از بحران خارج شده باشد. چرخه‌های مطلوب و توسعه دهنده نظیر چرخه‌های اقتصاد، دانش بنیان در تهران به صورت پایدار فعال شده باشد و تهران باید هوشمندترین شهر خاورمیانه شده باشد.

پیش از این بارها از خطر زلزله تهران و ناامن بودن مدارس تهران در برابر زلزله سخن گفته شده بود و حالا رئیس شورای شهر تهران معتقد است مدارس تهران نه تنها در برابر زلزله که در برابر طوفان نیز ایمن نیست.