درصحن-شوراها: شورای شهر تهران، شهرداری را مکلف کرد تا یک هفته آینده، لایحه دو فوریتی تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور را به شورا تحویل دهد. طراحان این طرح با بیان اینکه شهرداری تهران بدون داشتن ردیف بودجه مشخص و بدون کسب اجازه از شورای شهر، در کمک رسانی به زلزله زدگان فعال شده، تخصیص ردیف بودجه مشخص را راهی برای قانونمندکردن این کمک ها عنوان کردند.

آنها به جای تصویب طرح دو فوریتی تخصیص ده میلیارد تومان از بودجه شهرداری برای کمک به زلزله زدگان، شهرداری را مکلف به ارائه لایحه کردند چراکه نمی دانستند از کدام ردیف بودجه، شهرداری می تواند این مبلغ را تامین کند.

در ابتدا مجید فراهانی به عنوان طراح طرح دلایل دوفوریت آن را تخریب و آسیب گسترده در شهرها و روستاها به واسطه زلزله غرب کشور، نوع‌دوستی و جلب مشارکت مردم در کمک به آسیب‌دیدگان زلزله و حمایت داوطلبانه از شهروندان آسیب‌دیده زلزله دانسته و گفت: در سال‌های ۹۲، ۹۱ و ۹۴ سه مصوبه مشابه در رابطه با حوادث طبیعی رخ داده در استان بوشهر، آذربایجان شرقی و کوهدشت به تحویل شورای شهر رسید. البته شهرداری تهران در خصوص حادثه کرمانشاه اقداماتی را انجام داده که هیچ کدام ردیف بودجه ندارد و این مصوبه در راستای قانونی کردن هزینه‌کردها و مشارکت عمومی به شورای شهر ارائه می‌شود.

این طرح با اصلاحاتی به تصویب رسید. براساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف است تا روز ۵ آذر لایحه خود را برای کمک به زلزله زدگان را به شورای شهر تقدیم کند.