درصحن: مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع حضور اقلیت ها در شوراها را حل می کند و قائل به وجود بن بستی در این مساله نیست.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب گفته اگر این مساله به مجمع واگذار شود، اعضای مجمع حتی برخی فقهای شورای نگهبان که در شورا رای مخالف داده اند در مجمع رای موافق به حضور اقلیت ها در شوراها می دهند.

حضور پیروان اقلیت های دینی در شوراها با اعلام نظر شورای نگهبان با بن بست مواجه شده است چراکه شورای نگهبان با اعلام اینکه پیروان اقلیت های دینی حق حضور در شوراهای شهرهایی که اکثریت آن از مسلمانان هستند ممنوع است چراکه غیرمسلمانان نمی توانند بر مسلمانان حکومت کنند. مبتنی بر این نظر، دیوان عدالت اداری دستور به اخراج سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد داده و سپنتا نیکنام با دریافت مرخصی از شرکت در جلسات خودداری کرده است.

مجلس نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و این هفته قرار است طرحی دو فوریتی را بررسی کند که در صورت تصویب حضور پیروان اقلیت های دینی در شوراها بلامانع می شود. البته قاعدتا شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد و احتمال اینکه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود بسیار است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص گفته است: «در مورد مسائل اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هیچ بن‌بستی وجود ندارد و اگر این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شود آن را حل خواهیم کرد و حتی ممکن است افرادی که در شورای نگهبان مخالف این موضوع بوده‌اند در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصلحت با این موضوع موافقت کنند زیرا وظایف‌های مختلفی دارند.»