هر کسی ممکن است در زندگی خود با موارد مختلفی از فساد مواجه شود، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ افراد، سازمان‌های مدنی، مطبوعات هرکدام چه وظیفه‌ای در قبال فساد دارند؟‌چگونه می‌توان علیه آن اقدام کرد؟ و …

مطالعه تجربه مردم هند در مواجهه با فساد مالی پلیس یا تجربه مردم فیلیپین در مواجهه با دزدان کتاب، می‌تواند برای جوامعی چون جامعه ایران مفید باشد.

آنچه می‌بینید شرح مختصری از چگونگی مقابله با فساد، محصول سازمان بین المللی شفافیت است که در وب سایت سازمان عرصه سوم با زیرنویس فارسی منتشر شده است.