درصحن: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روش نیروی انتظامی در جمع آوری دیش های ماهواره را غیرقانونی و مستوجب پیگیری قضایی دانسته و گفته: ازنیروی انتظامی انتظار می رود به عنوان مجری اصلی قانون، قوانین را دراین حوزه به خوبی اجرا کند، زیرا در هیچ کجای قانون به نیروی انتظامی این اجازه داده نشده که با شیوه‌هایی همچون راپل درجمع آوری ماهواره عمل کنند؛ این شیوه‌ها کاملا ابداعی، شخصی و مخالف با قانون است. اسفنانی گفته: درصورت ورود ماموران نیروی انتظامی بدون اذن مالک به منازل مردم، این حق برای مردم فراهم می شود که علیه این افراد درمحاکم قضایی طرح شکایت کنند.
اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نشان می دهد که وقت اصلاح قانون مبارزه با استفاده از تجهیزات ماهواره ای فرارسیده چراکه عدد قابل توجهی از مردم به این قانون اعتنا نکرده و با استفاده از تجهیزات ماهواره ای با این قانون مقابله می کنند و از سوی دیگر نیروی انتظامی در اجرای این قانون به حریم خصوصی شهروندان تجاوز کرده و عمل غیرقانونی دیگری مرتکب می شود. ضمن اینکه این سخنان نشان می دهد مردمی که مورد حمله نیروی انتظامی قرار می گیرند بدلیل بی اعتمادی به دستگاه قضایی از طرح شکایت علیه نیروی انتظامی خودداری می کنند.