۱۶۶میلیونی تومان! مالیات تمامی بنیادهای اقتصادی حکومتی

عرصه سوم: «در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت‌های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه‌ها مالیات نمی‌‌دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.» حسن روحانی در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس با اعلام این مطلب، دست‌های خود را پیشاپیش بالا برد تا همگان بدانند او قدرت اجرایی کافی برای الزام نهادهای انقلاب اسلامی به پرداخت مالیات را ندارد.

او پیش از این در دی ماه سال ۹۶ در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود: «همه باید مالیات بدهند؛ استثناء شدن آن آستان، آن بنیاد یا دستگاه، معنی ندارد». نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که دولت نه تنها موفق به الزام نهادهای انقلاب اسلامی از جمله آستان قدس رضوی به پرداخت مالیات نشده بلکه «پرداخت» و «استرداد» مالیات آستان قدس رضوی را از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ کاهش داده است.

در سال ۱۳۹۷ نهادهای انقلاب اسلامی ۱۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان مالیات پرداخت و طی جدول شماره ۹ دولت در همین سال، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به نهادهای انقلاب اسلامی بابت استرداد مالیات پرداخت کرد، یعنی حدود ۸ میلیارد بیش از مالیات دریافتی استرداد مالیات داشت. اما در سال ۱۳۹۸ کل مالیات پرداختی نهادهای انقلابی ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان پیش بینی شده ضمن اینکه دولت در همین سال مقرر شده تا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به این نهادها استرداد مالیات داشته باشد. یعنی در مجموع کل نهادهای انقلاب اسلامی اگر طبق پیش بینی دولت عمل و مالیات پرداخت کنند جمع مالیات پرداختی آنها پس از کسر استرداد مالیات، مبلغ ۱۶۶ میلیون تومان خواهد بود.

جدول مجموع مالیات آستان قدس رضوی و نهادهای انقلاب اسلامی در سال ۹۷-۹۸

مالیات سال ۹۷ استرداد مالیات ۹۷ مالیات پرداختی
آستان قدس رضوی ۳۰ میلیارد تومان ۳۰ میلیارد تومان ۰
نهادهای انقلاب اسلامی ۱۰ میلیارد ۸۷۲ میلیون تومان ۱۸ میلیارد تومان منفی ۷ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان
مالیات سال ۹۸ استرداد مالیات ۹۸ مالیات پرداختی
آستان قدس رضوی صدهزار تومان صد هزار تومان ۰
نهادهای انقلاب اسلامی ۱۶ میلیارد ۶۶۶ میلیون تومان ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ۱۶۶ میلیون

نهادهای انقلاب اسلامی که جملگی زیر نظر رهبر ایران اداره می شوند، از جمله: بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد تعاون سپاه، با مالکیت صدها شرکت و موسسه اقتصادی درآمد زا، بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند ولی از پرداخت مالیات معاف‌اند.

طبق لایحه پیشنهادی دولت، نهادهای انقلاب اسلامی در سال ۹۸ معادل ۱۶۶ میلیون تومان قرار است مالیات پرداخت کنند (اگر مجلس همین اندک مالیات را نیز حذف نکند) حال آنکه حسن روحانی قائل به معافیت مالیاتی این نهادها نیست و اگر قدرت اجرایی کردن اراده خود را داشت، درآمد دولت از مالیات نهادهای انقلاب اسلامی، چیزی مشابه مالیات شرکت‌های دولتی می‌شد. دولت در سال ۹۸ مبلغ ۷۰۲۵ میلیارد تومان از محل مالیات شرکت‌های دولتی، درآمد خواهد داشت.